Vaden

 
1997 y?l?ndan bu yana siz degerli müsterilerine hizmet sunmakta olan Oripa Otomotiv; sizden gelen istek ve talepleri de göz önünde bulundurarak; faaliyetlerini ticari araçlar?n fren sistemleri üzerine yogunlast?rm?st?r.

Tüm girisimlerini; pazar arast?rmalar?, analiz ve degerlendirme asamalar? sonucunda global bir vizyon ile insa eden Oripa Otomotiv; bu felsefesi sayesinde ulusal ve uluslararas? arenada kendisine önemli bir yer edinmistir. Su anda da fren sistemlerinin orijinal ve OE kalitesindeki yedek parçalar?n?n temininde sektörünün önde gelen firmalar?ndan birisidir.

Faaliyetlerinde uluslararas? kriterlere uyum ve sürekli gelisim amac?n? gözeten Oripa Otomotiv; bölgesindeki basar?n?n yan? s?ra global ölçekte ki hedeflerine de emin ve kararl? ad?mlarla ilerlemektedir.

Güvenilirligin en büyük sermaye oldugunun bilincinde olan Oripa Otomotiv ; müsterileri ve tedarikçileri ile dürüstlük ve sayg? temeline dayal? bir ortakl?k anlay?s? gelistirmis; birlikte çal?smay? ve ortak yeni basar?lara imza atmay? kendisine misyon edinmistir.

Oripa; kompresör ve kompresör tamir tak?mlar? üretimi konusunda Türkiye’de lider, dünyada da önde gelen üreticiler aras?nda yer almay? basarm?s Vaden’in, Türkiye’deki ana bayilerinden birisidir. Vaden; ürün ve hizmet kalitesi ile hem Türkiye’de hem de yurt d?s?nda büyük bir müsteri kitlesinin begenisini kazanm?s ve kalitesini her geçen gün daha da ileriye tas?m?s bir firmad?r. Oripa; global ölçekli bir firma olma yolunda emin ad?mlarla ilerleyen Vaden’in distribütörü olman?n hakl? gururunu tas?maktad?r.

Oripa Otomotiv; bunca y?ll?k birikiminin meyvesi olan Bremco markas? ile yeni bir basar?ya daha imza atm?st?r. Türk ve Alman ortak projesi olan Bremco fren sistemleri, kaliteden ödün vermeyen bir hizmet anlay?s?n?n ürünüdür. Bremco markas? ad? alt?nda yer alan ürünlerin tümü, Oripa'n?n güvenilir is ortaklar?n?n uzman kadrosu taraf?ndan titiz kontroller sonucunda ve OE kalitesinde üretilmektedir. Bremco ürünleri; yüksek kalitesinin yan? s?ra oldukça ekonomik fiyatlar?yla da siz degerli müsterilerinin kullan?m?na sunulmustur. Müsteri memnuniyetini daima ön planda tutan Bremco'nun tüm ürünleri, markan?n garantisi alt?ndad?r.

Oripa’da ki en son yenilik ise; ticari araçlar?n egzost sistemlerini, Dinex kalitesi ile ürün yelpazesine eklemesidir. Dinex; egzost sistemlerinin OE tedarikçisi olup, konusunda dünya lideri bir firmad?r. Oripa, Dinex’in Türkiye ve komsu ülkelerdeki yetkili sat?c?s?d?r.  

Oripa bunlara ek olarak; Knorr, Wabco, Kongsberg, Haldex ve Bosch gibi ticari araçlar?n orijinal fren ekipmanlar?n?n sat?s?n? da yapmaktad?r. Oripa; y?llar?n vermis oldugu deneyim sonucu olusturulan uluslararas? tedarikçi ag? sayesinde bu ürünleri rekabetçi sartlarda sizlere sunmaktan ve alternatif tedarikçiniz olmaktan dolay? büyük mutluluk duymaktad?r.

Sizde firmam?zla en k?sa zamanda temasa geçerek; Oripa ile çal?sman?n avantajlar?ndan yararlanmal?s?n?z..

Güvenli sürüsler için Oripa’y? seçin.
 
Etiketler: Vaden

 
Protech Trade EOOD
Copyright © 2013 Всички права запазени.